Centrum Kształcenia Zawodowego "EKSPERT"

Warunki rekrutacji

Warunki ogólne

Aby móc zapisać się do Centrum Kształcenia Zawodowego „EKSEPRT”, musisz być osobą pełnoletnią. Szkoła kształci wyłącznie osoby dorosłe. Wyjątkiem od tej reguły są kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego, korepetycje lub kursy przygotowujące do poprawek.

Do każdego z podań musisz dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz 2 zdjęcia formatu dowodowego – 35×45 mm.

Szkoła policealna

W podaniu zapisz kierunek, na który chcesz się zapisać (sprawdź możliwości »). Dołącz do niego świadectwo ukończenia szkoły średniej lub średniej branżowej.

W biurze podpiszesz umowę o pobieranie nauki.

Kursy zawodowe

W podaniu zapisz kurs, na który chcesz się zapisać (sprawdź możliwości »).

W biurze podpiszesz umowę uczestnictwa w kursie.

Dokumenty do pobrania