Centrum Kształcenia Zawodowego "EKSPERT"

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia [541315] to zawód przygotowujący do wykonywania następujących zadań w zawodzie:

  • organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
  • organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów, urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
  • organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych,
  • organizowania i realizowania ochrony imprez masowych.

Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia będziesz wykonywać zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na rzecz firmy, która uzyskała koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Jako absolwent będziesz mieć możliwość ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Twoimi zadaniami w życiu zawodowym będzie ochrona osób celem zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, oraz ochrona mienia celem zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także zapobieganie szkodom wynikłym z takich działań czy niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chronionych. Możesz też pracować podczas imprez masowych, zapewniając bezpieczeństwo ich przebiegu.

Zwróć uwagę, że bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka – na osoby pracujące w zawodach ochrony osób i mienia jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy, a jednocześnie jest to grupa zawodów z dużym deficytem w większości województw w Polsce. Wszyscy starają się zapewnić sobie akceptowalny poziom ochrony, więc rynek pracy oczekuje osób wykwalifikowanych, które są w stanie sprostać takiemu wyzwaniu.

W 2-letnim okresie nauczania przygotujesz się do kwalifikacji BPO.02. ochrona osób i mienia podczas następujących przedmiotów (Uwaga. Wskazany plan może ulec zmianie.):

Lp.Nazwa przedmiotuLiczba godzin w semestrze
IIIIIIIV
Kształcenie ogólne
1Podstawy przedsiębiorczości
Dotyczy słuchaczy, którzy nie realizowali tego przedmiotu w szkole średniej.
20   
Kształcenie zawodowe – przedmioty teoretyczne
1Podstawy prawa w ochronie osób i mienia50503535
2BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej3020  
3Komunikacja społeczna w ochronie osób i mienia   30
4Język angielski w ochronie osób i mienia  2515
Kształcenie zawodowe – przedmioty praktyczne
1Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń2535  
2Zabezpieczenie imprez masowych4040  
3Ochrona osób  40 
4Konwojowanie  2525
5Wyszkolenie strzeleckie   40
6Techniki interwencyjne i samoobrona30303030

W ramach nauki odbędziesz także praktyki zawodowe – 140 godzin w cyklu nauczania.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty

W zakładce Rekrutacja można przeczytać informacje o zapisach.

W zakładce Kontakt można skontaktować się z nami.