Centrum Kształcenia Zawodowego "EKSPERT"

Kierunki kształcenia w szkole policealnej

Nauka w szkole policealnej odbywa się w systemie zaocznym. Oznacza to, że zajęcia odbywają się co dwa tygodnie według grafiku ustalanego na początku każdego roku szkolnego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły policealnej – Policealnego Studium Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego „EKSPERT” w Ostrowcu Świętokrzyskim!

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kwalifikacja zawodowa BPO.01
Ochrona osób
i mienia

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kwalifikacja zawodowa BPO.02
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Technik
administracji

Kwalifikacja zawodowa EKA.01
Obsługa klienta w jednostkach administracji