Centrum Kształcenia Zawodowego "EKSPERT"

Kursy instruktorskie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2010 nr 82 poz. 537).

Po ukończonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim (lub trenerskim) uczestnik otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru oraz uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI/TRENERSKI w języku polskim i angielskim umożliwiającym podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Instruktor fitness: sporty siłowe

Instruktor fitness: sporty siłowe

Dietetyka i suplementacja

Dietetyka i suple-mentacja

Instruktor fitness: aerobik

Instruktor fitness: aerobik

Instruktor narciarstwa

Instruktor narciarstwa

Instruktor samoobrony

Instruktor samoobrony

Trener personalny

Trener personalny

Instruktor pilatesu

Instruktor pilatesu

Instruktor tenisa

Instruktor tenisa

Instruktor snowboardu

Instruktor snowboardu

Instruktor pływania

Instruktor pływania

Instruktor MMA

Instruktor MMA

Instruktor kulturystyki

Instruktor kulturystyki

Instruktor gimnastyki korekcyjnej

Instruktor gimnastyki korekcyjnej

Menedżer sportu

Menedżer sportu

Instruktor odnowy biologicznej

Instruktor odnowy biologicznej

Instruktor rekreacji ruchowej

Instruktor rekreacji ruchowej

Wiele innych, ciekawych kursów

Wiele innych, ciekawych kursów