Centrum Kształcenia Zawodowego "EKSPERT"

Technik administracji

Technik administracji [334306] to zawód przygotowujący do wykonywania następujących zadań w zawodzie:

  • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
  • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
  • prowadzenia postępowania administracyjnego.

Jako technik administracji będziesz zajmować się szeroko pojętą dokumentacją i informacją, jej gromadzeniem, obiegiem i przetwarzaniem, zgodnie z instrukcjami kancelaryjnymi ustalonymi w danych urzędach administracji publicznej czy przedsiębiorstwach. Będziesz sporządzać sprawozdania, protokoły, akty administracyjne, umowy cywilnoprawne, prowadzić postępowania administracyjne i wydawać w nich decyzje. Będziesz także planować i organizować różne spotkania – narady, zebrania, konferencje, sesje. Poznasz też sposoby prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i przychodów, gospodarowania majątkiem i nadzorowania innych pracowników.

Od techników administracji oczekuje się współcześnie uniwersalnych kwalifikacji zawodowych – rozumienia w praktyce norm prawnych, przejawiających się w poszanowaniu współpracowników, a także umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych. Czeka się także szybkiej adaptacji do warunków pracy i ciągłego rozwoju, jako i rozwija się prawo.

W 2-letnim okresie nauczania przygotujesz się do kwalifikacji EKA.01. obsługa klienta w jednostkach administracji podczas następujących przedmiotów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze
I II III IV
Kształcenie ogólne
1 Podstawy przedsiębiorczości
Dotyczy słuchaczy, którzy nie realizowali tego przedmiotu w szkole średniej.
20
Kształcenie zawodowe – przedmioty teoretyczne
1 Język angielski w administacji 30 25
2 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 30 10
3 Podstawy prawa cywilnego 55 10
4 Podstawy prawa pracy 15 55
5 Podstawy prawa administracyjnego 20 10 20 40
6 Podstawy finansów publicznych 20
Kształcenie zawodowe – przedmioty praktyczne
1 Wykonywanie pracy biurowej 10 60 70 20
2 Postępowanie w administracji 10 60 70 40

W ramach nauki odbędziesz także praktyki zawodowe – 140 godzin w cyklu nauczania.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty

W zakładce Rekrutacja można przeczytać informacje o zapisach.

W zakładce Kontakt można skontaktować się z nami.