Centrum Kształcenia Zawodowego "EKSPERT"

Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Organizacja i prowadzenie archiwum

Technik archiwista [441403] to zawód, w którym wyodrębniono dwie kwalifikacje zawodowe. W zakresie pierwszej kwalifikacji – Organizacja i prowadzenie archiwum – uczestnicy przygotowują się do wykonywania następujących zadań w zawodzie:
 • gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
 • ewidencjonowania dokumentacji aktowej,
 • brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,
 • przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego.

Jako technik archiwista (po zdaniu obu kwalifikacji zawodowych) będziesz wykonywać zadania potrzebne w codziennej pracy dowolnego archiwum – zarówno w jednostkach administracji publicznej, archiwum państwowym, jak i firmach czy korporacjach.

Twoimi zadaniami w życiu zawodowym będzie organizowanie pracy archiwum i prowadzenie go. Możesz także rozważyć prowadzenie własnego archiwum.

Zwróć uwagę, że większość firm na rynku musi archiwizować tworzoną dokumentację – zrobienie tego w oczekiwany przez archiwa sposób nie jest zadaniem łatwym. Niewłaściwe prowadzenie archiwum może także doprowadzić do zniszczenia dokumentacji archiwalnej. Kształcenie w naszej szkole powinno jednak ułatwić Ci tę drogę. Czy podejmiesz takie wyzwanie?

Podczas około 6-miesięcznego okresu nauczania przygotujesz się do kwalifikacji EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum. Tematyka zostanie połączona w następujące bloki tematyczne:

 • podstawy prowadzenia archiwum,
 • organizowanie archiwum,
 • prowadzenie archiwum,
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
 • postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej,
 • postępowanie w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej (archiwizacja dokumentów likwidowanej firmy).

W ramach nauki odbędziesz także praktyki zawodowe – 140 godzin.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty

W zakładce Rekrutacja można przeczytać informacje o zapisach.

W zakładce Kontakt można skontaktować się z nami.