Centrum Kształcenia Zawodowego "EKSPERT"

Kwalifikacyjny kurs zawodowy technika ochrony fizycznej osób i mienia

Kurs umożliwiający uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu

Technik ochrony fizycznej osób i mienia [541315] to zawód przygotowujący do wykonywania następujących zadań w zawodzie:

  • organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
  • organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów, urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
  • organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych,
  • organizowania i realizowania ochrony imprez masowych.

Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia będziesz wykonywać zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na  rzecz firmy, która uzyskała koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Jako absolwent będziesz mieć możliwość ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Twoimi zadaniami w życiu zawodowym będzie ochrona osób celem zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, oraz ochrona mienia celem zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także zapobieganie szkodom wynikłym z takich działań czy niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chronionych. Możesz też pracować podczas imprez masowych, zapewniając bezpieczeństwo ich przebiegu.

Zwróć uwagę, że bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka – na osoby pracujące w zawodach ochrony osób i mienia jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy, a jednocześnie jest to grupa zawodów z dużym deficytem w większości województw w Polsce. Wszyscy starają się zapewnić sobie akceptowalny poziom ochrony, więc rynek pracy oczekuje osób wykwalifikowanych, które są w stanie sprostać takiemu wyzwaniu.

Podczas około 5-miesięcznego okresu nauczania przygotujesz się do kwalifikacji MS.03. ochrona osób i mienia, realizując przedmioty podobne do tych znanych ze szkoły policealnej - zobacz. Będą one zebrane w pięciu głównych blokach tematycznych:

  • organizowanie ochrony osób,
  • zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej,
  • organizowanie ochrony mienia,
  • dozór urządzeń i systemów alarmowych,
  • organizowanie ochrony wartości pieniężnych.

W ramach nauki odbędziesz także praktyki zawodowe.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje - kliknij tutaj.