Centrum Kształcenia Zawodowego "EKSPERT"

Kursy dot. Generalnej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych

Centrum Kształcenia Zawodowego „EKSPERT” organizuje i przeprowadza szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

W ramach szkoleń poruszane są zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, oraz pokrewnych:

 • prawo do prywatności i ochrony danych osobowych
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych
 • przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych i ich praktyczne stosowanie
 • zasady udostępniania danych osobowych
 • przetwarzanie danych osobowych w systemach teleinformatycznych
 • obowiązki administratorów danych osobowych
 • warunki, jakie powinny spełniać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
 • rejestracja zbiorów danych osobowych
 • praktyczne stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych
 • informacje o sposobie korzystania z systemu e-GIODO
 • zasady funkcjonowania przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do innych regulacji prawnych

Zadaniem szkolenia jest także podniesienie kwalifikacji pracowników sektora publicznego oraz prywatnego, mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi. Odbiorcami szkolenia mogą być zarówno pracownicy urzędów centralnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz firm prywatnych.